Bitcoin-woordenlijst

Hieronder vind je definities en uitleg over de Bitcoin, de werking van de Blockchain en specifieke elementen van onze activiteit.

Geschaduwde regels

BITCOIN

Digitale valuta, gecreëerd met een open source mijnbouwsoftware.

Deze technologie maakt het mogelijk om met Bitcoins de encryptie en opslag van boekhoudkundige informatie op een aantal computers en servers die het protocol vrij hebben overgenomen, te vergoeden.

De courant gebruikte afkorting hiervoor is btc (of xbt, een afkorting die vooral op de beurs wordt gebruikt), mbtc (millibitcoin) = 0,001 bitcoin, µbtc (microbitcoin) = 0.000001 bitcoin, satoshi = 0.00000001 bitcoin.

BLOCKCHAIN

Opensourcesoftware om boekhoudkundige gegevens op te slaan die op een aantal computers en servers zijn geëncrypteerde die het gebruik van die technologie vrij hebben overgenomen.

De actoren brengen hierbij (een deel van) hun berekenings- en opslagvermogen samen om de inschrijvingen op het register te bevestigen.

Mijnbouw is het meewerken aan het computervermogen en hierbij vergoed worden in cryptogeld. Er zijn verschillende “blockchains” met verschillende eigenschappen en doelen.

OPENBARE SLEUTEL

Dit is een vereenvoudigde definitie om de mechaniek te begrijpen.

Om de uitwisselingen te beveiligen, gebruikt de blockchain asymmetrische cryptografie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare en privégegevens.

Een openbare sleutel bestaat uit een van de twee onderdelen van een wallet waarmee de emittent van een gryptogeldtransactie een bestemmeling kan aanduiden. De sleutel kan openbaar worden gedeeld, via niet-beveiligde kanalen.

In de praktijk kan een openbare sleutel de vorm aannemen van een reeks cijfers en letters of van een QR-code.

Hij wordt vaak beschouwd als het equivalent (in de wereld van cryptovaluta) van het IBAN-nummer bij klassiek geld.

PRIVÉSLEUTEL

Dit is een vereenvoudigde definitie om de mechaniek te begrijpen.

De privésleutel is het onderdeel van de wallet die ervoor zorgt dat het cryptogeld in de elektronische valuta onaangetast blijft.

Die sleutel moet absoluut veilig worden bewaard en alleen de persoon met een token mag er toegang toe hebben. Mocht iemand met kwade bedoelingen die informatie in handen krijgen, dan kan die alle cryptoactiva uit de wallet stelen en bestaat er geen technische manier om die operatie te annuleren.

In de huidige versie van BYKEP ’s interface hebben de gebruikers geen toegang tot de privésleutel. Het is immers de bedoeling om hen te beschermen tegen een eventueel gebrek aan informatie over de risico’s die deze sleutels en de opslag ervan met zich meebrengen.

In afwachting dat zoveel mogelijk gebruikers vertrouwd raken met de gebruiksvoorwaarden van het cryptogeld, wat ook de eventuele mogelijkheid inhoudt om privésleutels van BYKEP-wallets door te geven, laten we onze bevestigde gebruikers die hun privésleutel zelf willen bijhouden de mogelijkheid om zelf een leverancier voor hun cryptowallet te kiezen.

Schema privé- en openbare sleutel

CRYPTOGELD

Cryptogeld verwijst naar een gedecentraliseerd betaalsysteem om geld via internet te versturen zonder dat hierbij een derde vertrouwenspersoon nodig is. Dankzij de cryptografie zijn die digitale activa beter beveiligd waardoor vervalsing hoogst onwaarschijnlijk wordt. Aangezien cryptogeld niet door een gecentraliseerde overheid is uitgegeven, is ze immuun tegen regeringsmanipulatie of -inmenging.

Cryptogeld wordt ook cryptoactiva, cryptovaluta, token of jeton genoemd. De bekendste cryptoactiva zijn de Bitcoins, maar er zijn er nog vele andere: Litecoin, Ripple, Ether, … De technische eigenschappen en het gebruik verschilt bij elk cryptoactivum.

TICKETCODE

Dit is de code in de vorm van een alfanumerieke reeks of een QR-code. Ze staat op het BYKEP-Ticket vermeld.

BEVESTIGING

De cryptografische controle van een transactie is met succes uitgevoerd waarna die transactie op de blockchain wordt ingeschreven.

BTC-KOERS

De BTC-koers staat voor de waarde van de Bitcoin in fiat geld (chartaal geld dat als wettelijk betaalmiddel wordt gebruikt) op de markt van de cryptoactiva. Aangezien er geen officiële koers bestaat, kan de BTC-koers variëren al naargelang het platform. Niettemin zorgt de arbitrage van verschillende operatoren ervoor dat er snel een relatieve homogeniteit bij de koersen ontstaat en dat die met de waarde in lokaal geld kan worden vergeleken.

CRYPTOACTIVA

Bron: Franse WET nr. 2018-1317 van 28 december 2018 voor financiën voor 2019 (1) - Artikel 41

Elke digitale weergave van een waarde die niet door een centrale bank of overheidsinstantie is uitgegeven of wordt gegarandeerd, die niet noodzakelijk is gelinkt aan een munt die als wettelijk betaalmiddel geldt en die niet de rechtspositie van een munt bezit, maar die door natuurlijke of morele personen wordt aanvaard als een ruilmiddel en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of uitgewisseld overeenkomstig artikel L54-10-1-2 van de Franse monetaire en financiële wetgeving. Op dit ogenblik zijn de Cryptoactiva die bij BYKEP kunnen worden gekocht, beperkt tot Bitcoins (BTC).

EXCHANGE OF UITWISSELINGSPLATFORM

Onlineplatform waarop houders van cryptoactiva OTC cryptogeld kunnen uitwisselen, verkopen en omzetten.

E-TICKET DIRECT BITCOIN BYKEP

Maakt het mogelijk om je Bitcoins rechtstreeks op je app te ontvangen. De aangehouden koers is de Bitcoinkoers op het ogenblik van de aankoop.

MIJNBOUWKOSTEN

Via mijnbouwkosten kunnen de mensen worden vergoed die het computervermogen bieden dat vereist is voor de goede werking van de blockchain.

Bij een aanvraag voor een blockchaintransactie worden de kosten bepaald door de opdrachtgever.

Op basis van dat bedrag wordt de prioriteit van de behandeling en van de bevestiging op de blockchain bepaald. Hoe hoger het bedrag, hoe meer interesse de mijnwerkers zullen hebben voor het beheer van de registratie van de transactie.

HASH

Via de hash-functie (van het Engelse “hash”: mengelmoes, warboel, fijnhakken en vermengen) kan een digitale vingerafdruk worden gemaakt waarmee het oorspronkelijke gegeven snel kan worden geïdentificeerd.

Die functie wordt onder andere gebruikt bij cryptografie, om snel bestanden of paswoorden te herkennen.

Schema met voorbeelden van het hashen van teksten

HASHGRAPH

Met dit algoritme zouden de lacunes van de blockchain kunnen worden verbeterd. Het biedt een hoger beveiligingsniveau zodat de volgorde van de transacties niet door een unieke consensus wordt beïnvloed. De mijnwerkers kunnen immers de volgorde beïnvloeden van de uitvoering van de transacties en netwerkknopen maken. Dankzij het algoritme kan de snelheid van de transacties zo worden opgedreven tot 250.000 transacties per seconde, terwijl dat voor de Bitcoin amper 7 transacties per seconde is.

ICO

Letterwoord voor INITIAL COIN OFFERING (aanvankelijk geldaanbod). Het is een methode voor fondsenwerving op het vlak van cryptogeld. Het lijkt op een IPO-beursintroductie, met één groot verschil, het wordt niet door een centrale overheid gereguleerd.

Dit procedé maakt hoofdzakelijk de financiering mogelijk van projecten rond de blockchaintechnologie en dit via een fondsenwerving in cryptogeld. De hoge volatiliteit van die activa houdt verband met het embryonale stadium waarin de projecten verkeren. Het potentiële succes van die projecten wordt afgeleid uit de legitimiteit en de reputatie van de leden van het technische team en uit de kwaliteit van het White Paper.

KYC

Dit is het letterwoord voor Know Your Customer / Ken je klant. In het algemeen verwijst het naar het proces voor de controle van je identiteit.

LCB/FT OF AML

LCB/FT is het letterwoord voor Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, de Strijd tegen Witwassen en Terrorismefinanciering. De LCB/FT of AML verwijst naar het beleid en naar de procedés die de instellingen en bedrijven hebben ingesteld en die moeten voldoen aan de regulerende bepalingen en de controle op het risico van niet-naleving.

LIGHTNING NETWORK

Dit betaalprotocol is een progressieve versie in het transactiesysteem op de Bitcoin-blockchain. Het zorgt voor snellere uitwisselingen en speelt zo in op een reëel probleem bij de valideringstermijnen van de transacties.

QR-CODE

De QR-code is geëvolueerd uit de barcode en bevat een motief dat door camera’s moet worden ingescand. Het kan onder andere dienen om rechtstreeks naar een Bitcoin-adres te verzenden.

MIJNBOUW

Activiteit die zorgt voor de basis van het ecosysteem waarvan het proces het mogelijk maakt om gelijktijdig cryptogeld te produceren, het netwerk te beveiligen en tools te voorzien om de transacties mogelijk te maken en te beschermen.

In het geval van de Bitcoin gebeurt de mijnbouw door het leveren van computervermogen (Proof of work).

FIAT-GELD

Fiat-geld of fiat-money verwijst naar het chartaal geld dat door een land wordt geproduceerd. Met de hulp van de centrale bank geeft dit laatste dat geld uit.

Het land belooft dat het geld zijn koopkracht zal blijven behouden. Maar hoewel die verplichting bewust is aangegaan, staat ze in geen enkele wettekst neergeschreven.

Fiat-geld bestaat in twee verschillende vormen: chartaal geld en giraal geld. Chartaal geld bestaat uit muntstukken en bankbiljetten. Giraal geld, is geld dat “circuleert via eenvoudige girale boeking”, zoals het geld dat op je bankrekening staat.

RAIBLOCKS

Rainblocks is cryptogeld en is belastingvrij. Het bijzondere eraan is dat er geen transactiekosten bijkomen. Het gebruikt een structuur van gevlochten blokken, elke gebruikersaccount heeft een keten en is de enige die deze kan valideren. Dankzij zijn hoge transactiesnelheid en gebrek aan kosten per transactie, is het geschikt voor dagelijks gebruik.

SATOSHI

De kleinst mogelijke Bitcoin-fractie. Komt overeen met 0,00000001 (10-8) Bitcoin. Het dankt zijn naam aan de uitvinder van de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

KOELOPSLAG

Verwijst naar de opslagomstandigheden van de privésleutel, die in dit geval op een drager wordt bewaard die niet op het internet is aangesloten. Gelet op de totale toegang tot mogelijke operaties vanuit de wallet en gelet op hun permanente aard via de houder van de sleutel, is die opslag sowieso van groot belang.

Opslagoplossingen op toestellen die verwant zijn aan USB-sleutels worden heel courant gebruik (ze worden vaak LEDGERS genoemd, een verwijzing naar het leidende merk op die markt).

Sommigen kiezen ervoor om die code op papier of een andere fysieke drager af te drukken. Dit moet dan in een afgesloten koffer of dergelijke worden bewaard zodat de fysieke integriteit van de gegevens bewaard blijft.

STORE LOCATOR

Tool om BYKEPs partnerwinkels te lokaliseren die de mogelijkheid bieden om via het BYKEP-ticket of via de Direct Bitcoin-dienst Bitcoins te kopen.

BYKEP-TICKET

Met een BYKEP-ticket kan je Bitcoins kopen en hierbij kan je het gunstigste moment uitkiezen om je euro’s in je favoriete cryptogeld om te zetten. De waarde van de Bitcoin is die van het ogenblik waarop het ticket wordt ingescand of waarop de pincode in de BYKEP-app (of de webinterface) wordt ingegeven.

TRACFIN

Dit is het letterwoord voor 'Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins', ofwel de 'Verwerking van de informatie en actie tegen clandestiene financiële circuits'. Overeenkomstig het artikel L. 561-23 van de Franse Monetaire en financiële wijst het de dienst van het Franse Ministerie voor economie en financiën aan waar verklaringen worden uitgevoerd over verdachte operaties met betrekking tot de wetgeving betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

TXID

TXID staat voor Transaction Identity. Die gebruikersnaam weerspiegelt de transparantie van de operaties op de blockchain. Je kan er de status van een transactie mee raadplegen en controleren of de inschrijving ervan bezig of gelukt is.

WALLET

Digitale portefeuille voor de opslag van cryptogeld. In een wallet kan alleen geld van eenzelfde cryptovaluta worden opgeslagen. Voor elk type cryptogeld dat de gebruiker wenst te houden, moet hij dus een afzonderlijke wallet aanmaken.

Er bestaat geen intercompatibiliteit tussen de wallets voor verschillende cryptovaluta.

Ondanks het gelijkaardige formaat van de wallet-adressen kan je niet uitmaken voor welk type activum de wallet is aangemaakt. Bijgevolg moet je goed opletten wanneer je een overdracht uitvoert, controleer altijd dat de wallet en de Token compatibel zijn.

Binnenkort zal de BYKEP-account de mogelijkheid bieden om meerdere wallets bij te houden (een Multi-wallet account).

Schema wallet cryptogeld

Heb je bijkomende hulp nodig?

Zoek in de publicaties
van onze gemeenschap van experts

Neem contact op met de assistentie
(van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 19.30 u.)
op +32 (0)2 80 88 8 30

Stuur een e-mail
naar support@bykep.com

Vraag om hulp via de app

Ga vanaf de app naar de rubriek „Help“

Volg ons op Twitter

Volg de laatste publicaties over de dienst. Mocht je vragen hebben, dan kan je die ook stellen.

Volg ons op @BykepFR